Mám blskavý přívěsek. Došel pro osmnku mléka. Mslíš, že těm nesmslům věřím? V Koblisích je známá střelnice. Z Ltomšle jsme jeli do Prahy. Při bouři se blskalo. Jezdecká přilbce je důležitá. Napsal odporně rozplzlý text. Každý se někdy mlí. Neumvejte auta u potoků. Vlastní přepchový bt. Koupila vánoční ozdobčky. Utáboříme se v blzké vesnici. Nakonec přibl ještě jeden host. V noci jsem blkl baterkou. V naší vesnici žije moudrá blnářka.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%