Vyjmenovaná slova na dlani

Pravidla vyjmenovaných slov nejsou složitá, ale poměrně rozvětvená. K odvození správné gramatické varianty je potřeba znát základní vyjmenovaná slova a základní pravidla. Celkově platí, že vyjmenovaná slova patří k nejméně oblíbeným gramatickým jevům a dělají problémy více jak 75 % obyvatel. Vyučují se již na základní škole (počátkem 4. ročníku) a provázejí nás až do stáří.

Procvičování vyjmenovaných slov

K učení vyjmenovaných slov potřebujem, stejně jako jinde, dvě fáze – teoretickou a praktickou. Teorii i cvičení lze nalézt téměř v každé knize o české gramatice, ale u nás můžete procvičovat moderně. Už nemusíte vyplňovat úlohy v procvičovacích sešitech a hledat správná řešení v klíči učebnice (má-li ho vůbec). Procvičování u nás je snažší, přehlednější.

Historie vyjmenovaných slov

Už z historického hlediska můžeme říci, že se dřívě hlásky i a y lišily ve výslovnosti, což se zachovalo až do současné doby, ale pouze v některých nářečích. Vyjmenovaná slova jsou tedy již od roku 1902 součástí Pravidel českého pravopisu. Právě v roce 1902 Jan Gebauer uvedl Pravidla hledící k českému pravopisu, kde se poprvé objevily slova vyňatá v abecedním slovníku. Rok 1913 znamenal pro vyjmenovaná slova, v Pravidlech českého pravopisu, zásadní zlom, jelikož už byla zestručněna a v podobné podobě je známe dodnes.