Pravidla vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, býlí (plevel) , kobyla, býk, babyka

být (existence) X bít (tlouci někoho)
býlí (plevel) X bílý (bíle zbarvený), bílí (natírat bíle)
bydlo (příbytek) X bidlo (tyč)
dobýt (např. město) X dobít (dobít někoho, utlouci,…)
nabýt (nabudu, získám) X nabít (nabiji pušku)

Vyjmenovaná slova po F

Žádné slovo, které by mělo český původ s tvrdým y neexistuje. F je ovšem jmenována mezi obojetnými souhláskami, takže se jako vyjmenované slovo často uvádí například:

fyzika, refýž, zefýr

Vyjmenovaná slova po L

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš

blýská se (během bouře) X blízká (nedaleká)
vyplývat (něco z něčeho) X vyplivat (např. sliny z úst)
lýčený (vyroben z lýka) X líčený (děj), nalíčený (obličej)
lyska (pták, lysina na hlavě) X líska (keř s oříšky)
slynout (být proslulý) X slinit (tvořit sliny)
vlys (ozdobný pás na zdi) X lis (stroj k lisování)
mlýn (místo k mletí obylí) X mlít (mouku)
lyže (sportovní nářadí) X líže (olizuje)

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, sumýš, Litomyšl

my (všichni) X mi (jedné osobě)
mýt (umývat se) X mít (vlastnit)
myjí se (umývají se) X míjí se (nepotkali se)
mýlí se (plést se) X milý (přívětivý), milí (délka)
vymýtit (vykácet) X vymítat (vypuzovat, vyhánět, např. ďábla)
dmychat (rozfoukávat oheň) X míchat (omáčku)
mýval (medvídek) X míval (něco vlastnil)
mys (výběžek do moře) X miss (soutěž krásy)

Vyjmenovaná slova po P

pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se

slepýš (plaz) X slepíš (lepidlem)
pýcha (vlastnost – pyšný) X píchá (bodá)
pyl (prášek v květu) X pil (pít tekutiny)
pykat (za trest) X pikat (v hře na schovávanou)
opylovat (květiny) X opilovat (obrousit, např. pilníkem)
pyj (mužský pohlavní orgán) X pij (pít něco, např. vodu) zpychnout (být pyšný) X spíchnout (spojit něco špendlíkem)
na pysku (na rtu) X na písku (na pískovišti)

Vyjmenovaná slova po S

syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat

sypat (písek) X sípat (při chrapotu)
sytá (najezená) X síta (k přesívání mouky, písku, …)
syrý (syrový, vlhký) X sirý (opuštěný)
sytý (najezený) X v síti (houpací, internetové)
hodně sýra (z mléka) X síra (chemický prvek, např. na sirkách)
sýrový (výrobek ze sýra) , syrový (neuvařený pokrm) X sírový (ze síry)

Vyjmenovaná slova po V

vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza

výskat (křičet) X vískat (ve vlasech)
výš (více nahoru) X víš (znáš)
výr (sova) X vír (vzdušný, větrný)
výt (na měsíc) X vít (plést, např. věnec)
výška (vysoký) X vížka (věžička)
vysel (obilí na pole) X visel (pověšený)
výská (jásavě křičí) X víska (malá vesnička)
vy (všichni, vykání) X ví (zná)
vyla (vydávala zvuk, vytí) X vila (pohádková bytost)
výří (něco od výra) X víří (krouží)
vydal (dal někomu něco) X vídal (často ho potkával)
vidět výra (viděl sovu) X víra (věřit v boha)
zvyklá (přivykla něčemu) X zviklá (přesvědčí)

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat (se), Ruzyně

brzy (časně) X brzičko (přípona –ičko)
nazývat se (mít jméno) X nazívat se (z únavy)